پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

زائر کوچولو

فرزند خوب ونازنیناین بدون تو همیشهمعصومه اسم خوبشهیادت نره این همیشه▫️▪️▫️هرکس بیاد زیارتشاز دل و جون بشناسدشعزیز میشه پیش خدااز غصه ها میشه رها▫️▪️▫️حتماً بهشت…
۱۳ دی ۱۳۹۹

زائر کوچولو

▫️من خوب میدانم که پیش از آمدن به حرم، مثل بزرگترها، لباس های تمیز و مرتبت را پوشیده ای.▫️اگر پیش از این وضو گرفته ای…
۱۳ دی ۱۳۹۹

زائر کوچولو

سلام به خواهر عشق —- سلام به خواهر نورمثل امام رضا او ——– با کودکان مهربانمادر نبوده امّا ——– شد مادر یتیمانمهمان شهر قم شد…
۱۳ دی ۱۳۹۹

مسابقه شماره ۲ سردار فاطمی

کودکان فاطمی شعر سربازم و سربازم را بخوانید و فیلم یا صوت آن را برای ما بفرستید و یک امتیاز دیگر مسابقه سردار فاطمی را…
۱۳ دی ۱۳۹۹

آداب زیارت

یکشنبه های فاطمی اذن دخولهنگام واردشدن به خانۀ حضرت معصومه علیها السلام ، اول باید اذن دخول بگیریم؛ یعنی بگوییم:”من از شما میخواهم که به…
۱۳ دی ۱۳۹۹

مسابقه شماره ۱ سردار فاطمی

نقاشی خود را در موضوع سردار فاطمی بکشید در لینک زیر بارگذاری کنید.
۱۳ دی ۱۳۹۹

آموزش وضو

۱۳ دی ۱۳۹۹

مسابقه کودکان فاطمی

کودک فاطمی جهت شرکت در مسابقه در موضوع سردار فاطمی نقاشی بکشید و نقاشی خود را اینجا بار گذاری کنید.
۱۰ دی ۱۳۹۹

مسابقه جواب نامه های سردار فاطمی

دلگویه هایی در پاسخ به بندهایی از وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی
۱۰ دی ۱۳۹۹