پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

سرود دهه کرامت

🔹ایوان بارگاه 🌹با صد امید سوی حریم تو آمده استپروانه ای که ساکن گلزار مشهد است 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹امام رضا علیه السلام 🌹رواست از غم هجرانتان عذاب شدنولی مباد از این آستان جواب شدن 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹تبرک حضور 🌹کوچه کوچه قم برق نور توستشهر ما پر از تبرک حضور توست🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹حوالی حرم 🌹بانوی آفتاب به ذره نظاره کناین شام تاره قلب مرا پر ستاره کن 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹خانه خورشید 🌹ای شهر آسمانی،ای نامت جاودانیشهر خون و قیامی،از ما بر تو سلامی 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹دلبندرضا 🌹باران گل از آسمان آمدهمعصومه گل این جهان آمده🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹نور می بارد 🌹هر زمان که دل میان سینه ام گم می شودیا به مشهد می رود یا راهی قم می شود 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹همسایه علیک السلام 🌹از کوچیکیم کبوتر،شدم برای حرمسایبون سرم بود،گلدسته های حرم 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹ملیکه قم 🌹میون شلوغیه شهر،تا دلی دوباره گم شدیادش افتاد که تو هستی،پا شد و راهی قم شد 🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

سرود دهه کرامت

🔹گواه حرم 🌹دوباره دل ز کمند گناه می گیرمدر آسمان خراسان پناه می گیرم🔷🔸💠🔸🔷جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمیآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله…
۱۹ خرداد ۱۴۰۰