قسمت سوم

◽️بر اساس این حدیث، زمانی که به پیامبر اکرم(ص) بشارت دادند دختر دار شده، ایشان چه فرمودند؟

الف) گلی خوشبو که آن را می بویم و روزی اش به عهده خداست.
ب) ریحانه ای بهشتی که باید برای تامین روزی آن تلاش کنیم.
ج) گلی زیبا که روزی اش را همراه خودش می اورد.