تابستانی خُنَک با طرح جذاب
?زیر گنبد طلا?

✅برنامه های خوب و جذاب معارفی با کلاس های:
▫️کی گفته؟ ▫️مثل کی باشم؟
▫️به سوی بهشت! ▫️ مهربان باش!

✅آموزش مهارت های تخصصی:
▫️سرود و تولید نماهنگ در پایان تابستان
▫️آموزش مجری گری و بازیگری
▫️برنامه های کاربردی مهارت های زندگی

✅مسابقات ورزشی و بازی های معارفی

✅ویژه دانش آموزان دوم تا ششم ابتدایی پسر
??ظرفیت محدود??