ازجمله جاهایی که می‌توان شادی و نشاط را بین مردم تقسیم کرد ایستگاه‌های فرهنگی و نمایشگاهی است که شور و حال خوبی ایجاد می‌کند. با نصب بنرهای تبریک و پخش مولودی خوانی و برگزاری کارهای خلاقانه مثل مسابقه ونمایش خیابانی و اجرای سرود و … این عید را در محله خود پویا کنید.

از ایستگاه کرامت خود عکس و فیلم تهیه کنید و برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.