قسمت چهارم

◻️بر اساس این حدیث، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله چه ویژگی هایی برای دختران بیان فرموده است؟
الف) پر برکت و دوست داشتنی
ب) نیکی های ماندگار
ج) هر دو مورد