مشاوره

کلام مشاور

پرسش و پاسخ با استاد محمدی شکیب مهارتهای مورد نیاز خانواده در برخورد سالم و پیشگیرانه با نوجوان چیست؟ دانش و آگاهی تنها بخشی از…
۱۴ مهر ۱۴۰۰

تحقیق قبل از ازدواج

1-بدبینی یا خوش بینی بیش از حد 2-زود رنجی 3-پرخاشگری وبروز خشم شدید 4-استقلال فکری 5-اضطراب ونگرانی غیر عادی 6-علائم افسردگی 7-رفتارهای غیر عادی 8-هوش…
۶ مهر ۱۴۰۰