مسابقه هفتگی به سوی بهش(عمو مهربون ) شماره ده 10

#بچه_های_بهشت #مسابقه هفته قسمت دهم

بچه های گل ببینید عمو مهربون امروز مژده داره براتون

سوال مسابقه به کلیپ عمومهربون خوب دقت کنید و به سوال زیر پاسخ دهید

لقب حضرت فاطمه معصومه سلام الله که 5حرف داره اولش م—-ه چیه؟

برای راهنمایی فیلم رو ببیند حتما متوجه می شید .

زمان مسابقه تا جمعه 30آبان ماه

شرکت در مسابقات و ارتباط با ما: https://fatemi.amfm.ir/mhk/