جهت شرکت در مسابقه بعد از مشاهده کلیپ به سوال زیر پاسخ دهید

✅سوال مسابقه هفتگی عمو مهربون قسمت 20

به کلیپ #عمو_مهربون خوب دقت کنید و برای ما ارسال کنید

سه مورد از وظایف کودکان منتظر را بنویسید؟


مهلت شرکت در مسابقه:29اسفند ماه1400