جهت شرکت در مسابقه بعد از مشاهده کلیپ به سوال زیر پاسخ دهید

✅سوال مسابقه به سوی بهشت4
1️⃣با توجه به کلیپ عمو مهربون یکی از کارهایی که در هیئت یا مراسم روضه باید حتمی رعایت کنیم چیست؟مهلت شرکت در مسابقه: جمعه 2مهرماه