جشنواره مردمی کرامت شامل بخش مسابقه حدیث کرامت و پویش فدای دخترم، جشن خانگی است.

مسابقه بزرگ

حدیث کرامت

پـویـش بزرگ

فدای دخترم

جشن های خانگی

اعزام صلواتی سخنران

هدایا

🔅۱۳ پلاک طلای «یا معصومه»

🔅۳ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

🔅100 بسته متبرک فاطمی

پویش جشن‌های خانگی

دهه کرامت

در دهه کرامت جشن های خانگی برگزار کنید و از طرف موسسه ثاقب سخنران به صورت رایگان اعزام میگردد.