مسابقه کتاب‌خوانی


 ✔️ روش شرکت در بخش عمومی: پاسخ به سوالات، معرفی کتاب و خوانش بخشی از کتاب،تصویر سازی

✔️ روش شرکت در بخش نوجوان: درسه روش پاسخ به سوالات، خوانش بخشی از کتاب،ارسال کلیپ صوتی

✔️ روش شرکت در بخش کودک: در دو روش ارسال کلیپ صوتی و نقاشی

عضویت در کانال تخصصی کودکان فاطمی

جهت دانلود کتاب و اطلاع بیشتر از مسابقه بزرگ و بین المللی ایران 1440 عضو کانال تخصصی کودکان فاطمی شوید.

عضویت در کانال تخصصی نوجوانان فاطمی

جهت دانلود کتاب و اطلاع بیشتر از مسابقه بزرگ و بین المللی ایران 1440 عضو کانال تخصصی نوجوانان فاطمی شوید.