بخش‌های کنگره شعر فاطمی در دو بخش شامل:

۱. شعر کلاسیک (غزل، قصیده، مثنوی و…)
۲. کوتاه نوشت (نیمایی، سپید، ، هایکو، سه‌گانی، رباعی، دوبیتی و…)