عنوان: مسابقه کتاب خوانی حدیث ولایت ویژه نوجوانان
عنوان کتاب: مدرسه غدیر
تعداد سوال: 10عدد
مخاطب: نوجوانان دختر و پسر 12تا 18سال