💐هر سهم ۱۰هزار تومان💐

نذر فرهنگی

نذر فرهنگی ویژه کودک و نوجوان و جوان
  • مبلغ هر سهم 10.000تومان می باشد. برای مثال برای نذر یک میلیون تومان مقدار 100 سهم را وارد کنید. میزان سهم مشارکت را در کادر زیر وارد کنید.
    قیمت: 10,000 تومان