هدایای مسابقه بزرگ حدیث کرامت

۸۸۸ هدیه ارزشمند
(کمک هزینه سفر به مشهد و قم و هدایا نفیس و متبرک)
مسابقه حدیث کرامت بخش عمومی
بخش عمومی مسابقه حدیث کرامت شامل دو بخش کتابخوانی و پاسخ به سوال کلیپ روزانه مسابقه است. مهلت شرکت در مسابقه : 11تیرماه
مسابقه حدیث کرامت بخش کودک
بعد از مطالعه کتاب زیبای ابرک می توانید به سه روش در مسابقه شرکت کنید: 1. پاسخ به سوالات، خلاصه داستان و ارسال صوت خواندن بخشی از کتاب. مهلت شرکت در مسابقه : 11تیرماه
مسابقه حدیث کرامت بخش نوجوان

بخش نوجوان مسابقه حدیث کرامت شامل سه بخش کتابخوانی و پاسخ به سوال کلیپ روزانه مسابقه و شرکت در مسابقه خاطره دخترانه است. مهلت شرکت در مسابقه : 11تیرماه