کتاب کلبه آرامش را از لینک زیر دانلود کنید و به یکی از سه روش زیر در مسابقه شرکت کنید:

نحوه های شرکت در مسابقه:
1. پاسخ به سوالات
2. ارسال فایل خواندن بخشی از کتاب
3. خلاصه ای از کتاب