شـنـبه 2 تـیـرمـاه سـاعـت 16:30

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

جشن بزرگ مهمانی غدیر

"*ضروری" indicates required fields

  • Please enter a number from 7 to 12.
    حداقل 7 حداکثز 12 سال
  • ✔️ توجه:  نوگل عزیز شما به صورت خودکار بعد از انتخاب دکمه ارسال به کانال رواق کودک هدایت می شوید.

    🌸حتما عضو کانال شوید.🌸