قسمت هفتم

بر اساس این حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، خداوند در رفتار با دخترها در مقایسه با پسر ها چگونه است؟
الف) مهربان تر
ب) دقیق تر
ج)سخت گیر تر