قسمت ششم

◻️در این حدیث، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه مقام ویژه ای برای مادران بیان فرموده اند؟
الف) رضایت مادر زمینه ساز ورود به بهشت است
ب) هرکس به مادر خود نیکی کند، بهشت بر او واجب میشود
ج) بهشت زیر پای مادران است