🥀🥀
فاطمه جان، خبر دارم
روزهای سختی داشتی
این همه غصّه رو بگو
کجا نگه می داشتی؟

👈جهت شرکت در مسابقه شماره ۱۳کلیپ روهمراه والدین خود ببینید و قصه آن را حداقل در 5خط خلاصه کنید وبرای ما ارسال نمایید.

📊هر مسابقه یک امتیاز

🔷🔸💠🔸🔷   

کانال تخصصی کودکان فاطمی
@haramqom_koodak
رواق کودک حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام🌺🌺