او بهشتی بود و رفت
باز هم سوی بهشت
آمد و در قلب ها
نام «زهرا» را نوشت
👇👇👇👇
👈جهت شرکت در مسابقه شماره10مطالب زیبای داخل تصویر بالارا بخوانید
رمز به دست آمده را برای ما ارسال نمایید
✅—————————— هستی.

📊هر مسابقه یک امتیاز

🔷🔸💠🔸🔷   

کانال تخصصی کودکان فاطمی
@haramqom_koodak
رواق کودک حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام🌺🌺