بعد از حفظ زیارت نامه و اهداء ثواب آن به روح سردار سلیمانی در آزمون شرکت کنید.
در صورت انتخاب در قرعه کشی آزمون شفاهی به صورت غیرحضوری برگزار می گردد.