ویدیو

کلیپ جشنواره مردمی کرامت (نذر کریمانه)

نذر کریمانه شامل برپایی ایستگاه های صلواتی و پذیرایی به همراه ایستگاه های فرهنگی مانند غرفه کودک و نوجوان خانواده و مشاوره نمایشگاه های فرهنگی…
۵ تیر ۱۳۹۸