جشنواره کرامت

مسابقه فدای دخترم بخش جوان و عموم قسمت یازدهم

قسمت یازدهم ◽️در این حدیث پیامبر اکرم(ص)، چه اثری برای خوشنودی والدین بیان فرموده اند؟ الف) باعث خوشنودی خدا می شود‌.ب) باعث خاموشی خشم خدا…
۱۹ خرداد ۱۴۰۱

پویش فدای دخترم

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

عمومی روز یازدهم

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عمومی روز دهم

کلیپ های روز های دیگر مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عمومی روز نهم

کلیپ های روز های دیگر مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عمومی روز هشتم

کلیپ های روز های دیگر مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عمومی روز هفتم

کلیپ های روز های دیگر مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عمومی روز ششم

مسابقه کلیپ های روز های دیگر مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

نوجوان روز یازدهم

مسابقه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰