مسابقه عمود 1080 حسینیه اربعین

ویژه برنامه نوجوان حسینیه اربعین روز هشتم

🎥قسمت هشتم کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين یاسر ماهریمجری:متین قنبریموضوع برنامه:اهداف قیام امام حسین علیه السلام و وظیفه نوجوانان نسبت به آن در جامعه…
26 سپتامبر 2021

◾️ویژه برنامه نوجوان حسینی (حسینیه اربعین) قسمت هفتم

کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين یاسر ماهریمجری:متین قنبریموضوع برنامه:اهداف قیام امام حسین علیه السلام و وظیفه نوجوانان نسبت به آن در جامعه کنونی بمدت…
26 سپتامبر 2021

ویژه برنامه نوجوان حسینی (حسینیه اربعین) قسمت ششم

کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين یاسر ماهریمجری:متین قنبریموضوع برنامه:اهداف قیام امام حسین علیه السلام و وظیفه نوجوانان نسبت به آن در جامعه کنونی بمدت…
24 سپتامبر 2021

ویژه برنامه نوجوان حسینیه اربعین روز پنجم

🎥قسمت پنجم کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين محمد هادی هدایتمجری:متین قنبریموضوع برنامه:عاشورا و تأثیر ان بر جامعه نوجوانی بمدت ۱۰ روز از کانال جوان…
23 سپتامبر 2021

ویژه برنامه نوجوان حسینیه اربعین روز چهارم

🎥قسمت چهارم کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين محمد هادی هدایتمجری:متین قنبریموضوع برنامه:عاشورا و تأثیر ان بر جامعه نوجوانی بمدت ۱۰ روز از کانال جوان…
22 سپتامبر 2021

ویژه برنامه نوجوان حسینیه اربعین روز سوم

🎥قسمت سوم کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين محمد هادی هدایتمجری:متین قنبریموضوع برنامه:عاشورا و تأثیر ان بر جامعه نوجوانی بمدت ۱۰ روز از کانال جوان…
21 سپتامبر 2021

ویژه برنامه حسینیه اربعین روز دوم

🎥قسمت دوم کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين محمد هادی هدایتمجری:متین قنبریموضوع برنامه:عاشورا و تأثیر ان بر جامعه نوجوانی بمدت ۱۰ روز از کانال جوان…
20 سپتامبر 2021

ویژه برنامه نوجوان حسینی حسینیه اربعین روز اول

🎥قسمت اول کارشناس برنامه :حجت الاسلام و المسلمين محمد هادی هدایتمجری:متین قنبریموضوع برنامه:عاشورا و تأثیر ان بر جامعه نوجوانی بمدت 10شب از کانال جوان نو🔷🔸💠🔸🔷جوان…
19 سپتامبر 2021