جهت استفاده از فایلها، لطفا روی دسته مورد نظر کلیک فرمایید.

جهت استفاده از فایلها، لطفا روی دسته مورد نظر کلیک فرمایید.

میلاد حضرت معصومه-سید رضا نریمانی

شب میلاد حضرت معصومه -محمود کریمی

جشن میلاد حضرت معصومه س- مهدی رسولی

سخنرانی میلاد حضرت- سید حسین مومنی

جهت استفاده از فایلها، لطفا روی دسته مورد نظر کلیک فرمایید.

جهت استفاده از فایلها، لطفا روی دسته مورد نظر کلیک فرمایید.

میلاد حضرت معصومه-سید رضا نریمانی

شب میلاد حضرت معصومه -محمود کریمی

جشن میلاد حضرت معصومه س- مهدی رسولی

سخنرانی میلاد حضرت- سید حسین مومنی

سلام
خوش آمدید به پویش ملی بهترین دختر
در این پویش بزرگ میخواهیم دنیا را خبر کنیم که الگوی دختران در فرهنگ ایرانی و اسلامی حضرت معصومه سلام الله علیها، بهترین دختر دنیا، چه جایگاه بلندی دارد!
با این پویش همراه باشید…

در جشن میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، قرار است خانه و محله هایمان را صحن و رواق حرم کنیم و جشنهای خانگی و محلی بگیریم

قرار است سرود زیبای روز دختر را همخوانی کنیم و آنقد پخش کنیم که بند بند سرود زیبا جهانی شود…

قرار است پدران برای دخترشان و برادران برای خواهرشان جمله ای زیبا هدیه کنند و از خوبیها یا موفقیت هاب دردانه پاک خانواده تقدیر کنند

سلام
خوش آمدید به پویش ملی بهترین دختر
در این پویش بزرگ میخواهیم دنیا را خبر کنیم که الگوی دختران در فرهنگ ایرانی و اسلامی حضرت معصومه سلام الله علیها، بهترین دختر دنیا، چه جایگاه بلندی دارد!
با این پویش همراه باشید…

در جشن میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، قرار است خانه و محله هایمان را صحن و رواق حرم کنیم و جشنهای خانگی و محلی بگیریم

قرار است سرود زیبای روز دختر را همخوانی کنیم و آنقد پخش کنیم که بند بند سرود زیبا جهانی شود…

قرار است پدران برای دخترشان و برادران برای خواهرشان جمله ای زیبا هدیه کنند و از خوبیها یا موفقیت هاب دردانه پاک خانواده تقدیر کنند

شروع پویش ملی «بهترین دختر» در تاریخ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ می باشد.