#یک_آیه_یک_قصه 🌴بچه های گل اگر کسی به شما خوبی کرد شما چیکار می کنید؟ 👈مشاهده آیه 🌺 هلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ‌🌺 🌹آیه 60سوره الرحمان 🌺 هر کس براى دیگرى کار نیکى انجام دهد، بر او لازم است جبران کند.