پرسش و پاسخ با استاد محمدی شکیب

مهارتهای مورد نیاز خانواده در برخورد سالم و پیشگیرانه با نوجوان چیست؟

دانش و آگاهی تنها بخشی از نیاز ما برای حل مشکلات است لازم است این دانش و آگاهی به عنوان مهارت در زندگی به کار برده شود و این بدون تمرین و استمرار امکان پذیر نیست ؛
پیشنهاد می گردد:
1- بانوجوان در ارتباط باشید. اساسا هر نوع ارتباطی با نوجوان ارزشمند است منتهی درباره میزان و کیفیت ارتباط با او صحبت کنید و مطابق با زمانهای او با او در ارتباط باشید.
2- به نگرانی های او توجه کنید؛ سعی کنید با استفاده از مهارت همدلی فرصتی فراهم کنید تا فرزندتان دغدغه و نگرانی هایش را برای شما مطرح کند
3- نوجوان را آن طور که هست بپذیرید و در جایگاه پدر و مادر توجه مثبت نامشروط به وی داشته باشید
4- نگرانی هایتان را با او در میان بگذارید؛ بجای نصیحت، نگرانی هایتان را طوری مطرح کنید که متوجه خیرخواهی شما گردد.
5- از او انتظارات واقع بینانه داشته باشید؛وضعیت تحصیلی و عاطفی فرزندتان مثل همه متاثر از توانایی‌های شخصی و امکانات محیطی است. فشار و توقع بیش از حد باعث سرخوردگی است
6- یادگیری مهارت حل مساله؛ بهنگام بروز مشکل بجای برخورد های هیجانی، دنبال راهکارهای احتمالی باشید احساس‌های خود را بطور مناسب بیان کنید و اجازه دهید که نوجوان هم مواضع خودش را مطرح کند
7- کنترل خشم؛ در مواجه با خشم رویکرد پیشگیرانه در پیش بگیرید و روابط خود را طوری مدیریت کنید که منجر به خشم و پرخاشگری نشود و اگر در مدیریت هیجان‌های خود مشکل دارید بهتر است با مشاور مشورت کنید