پرسمان خانواده

معرفی : پـــرسمـــان خـانــواده:

با استفاده از قسمت پرسمان خانواده میتوانید با جستجو در قسمت پاسخ مشاوران نزدیک ترین پاسخ به سوال خود را پیدا کنید در صورتی که ابهامات شما برطرف نشد میتوانید از قسمت ارسال سوال در زیر همین مطلب و با استفاده از فرم سوال مشخصات خود را ارسال نمایید . در اسرع وقت سوالات شما توسط کارشناسان و مشاوران بررسی شده و در سایت پاسخ داده می شود . قابل توجه است پس از انتشار پاسخ پیامک حاوی لینک پاسخ برای شما ارسال می شود.

1- چگونه با فرزند پرخاشگر برخورد کنم؟

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.» 

2- چگونه با دخترم برخورد مناسب داشته باشم؟

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.» 

1- چگونه با فرزند پرخاشگر برخورد کنم؟

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.» 

2- چگونه با دخترم برخورد مناسب داشته باشم؟

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.» 

1- چگونه با فرزند پرخاشگر برخورد کنم؟

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.» 

3- همسرم توجه کافی به من ندارد !

اسلام مكتبی است كه ادعاي تضمين سعادت ابدي را در دنيا و آخرت براي انسان ها دارد. زيرا مكاتب ديگر يا مادي هستند و بالتبع ابديت و جاودانگي انسان را رد مي كنند و يا الهي هستند و به نوعي جاودانگي را مي‌پذيرند، اما برنامه كاملي براي تامين سعادت اين زندگي جاودانه ندارند. اما اسلام «ابدي» و «جهان شمول»، و كتاب او «جهانی» و جاودانه و مخاطب او همه افراد بشرند.  به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است و به صراحت سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هر چه داریم از اسلام داریم و باید همه سیاست های ما، قوانین ما، زندگی ما و جامعه‌ی ما اسلامی باشد از جمله نهاد خانواده‌ی ما. اسلام ازدواج و تشکیل خانواده را عامل اصلی پیدایش و بقای جامعه بشری تشخیص می‌دهد،  تشویق به ازدواج و نترسیدن از فقر و تنگدستی می‌نماید و آمیزش جنسی زن و مرد را از غیر راه ازدواج(دائم و موقت) به کلی ممنوع کرده است.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می‌فرمایند: در اسلام، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از بنای ازدواج باشد ؛  ازدواج كنيد، زيرا من در فرداى قيامت، به افزونىِ شما بر ديگر امّت ها مى نازم ، حتّى به جنين سقط شده اى كه با حالت قهر و ناراحتى، بر در بهشت می‌آيد و به او گفته مى شود : «به بهشت ، در آى!» و او مى گويد : «نه. وارد نمى شوم تا پدر و مادرم پيش از من در آيند.»