🌺سلام!
سلام بر تو دوست خوبم
✅ بچه های بهشت آقا مهیار وخواهرش مهدیه خانم وقتی در مورد دین سوال دارن
👈یا به کتاب توضیح المسائل مراجعه می کنن
👈یا با پدر مهربونش یه کسانی که اون کتاب رو خوب خوندن مراجعه می کنن و جواب سوالاتشون رو می گیرن

👈شما چطور…؟!

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی کودکان فاطمی
@haramqom_koodak
⌨️https:// fatemi.amfm.ir/koodak