🔹تبرک حضور

🌹کوچه کوچه قم برق نور توست
شهر ما پر از تبرک حضور توست
🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها