🔹حوالی حرم

🌹بانوی آفتاب به ذره نظاره کن
این شام تاره قلب مرا پر ستاره کن

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها