🔹خانه خورشید

🌹ای شهر آسمانی،ای نامت جاودانی
شهر خون و قیامی،از ما بر تو سلامی

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها