🔹دلبندرضا

🌹باران گل از آسمان آمده
معصومه گل این جهان آمده
🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها