دوست دارید حال شیطون رو بگیرید

پس همیشه نمازتون رو اول وقت بخونید مخصوصا دختر خانم های که به سن تکلیف رسیدن
نمازشتون رو همیشه اول وقت بخونن

وقتی نماز می خونم انگار تو آسمونم

من از زمین جدایم پیش فرشته هایم