🤲🤲🤲
✅دوست داری بهترین فرد برایت دعا کند ؟
👇👇👇
دوستان خوبم امام زمان علیه السلام می فرمایند هرکس در عزاداری جد مظلومم یعنی امام حسین علیه السلام شرکت کند من برایش دعا می کنم .
▪️◾️◼️⬛️