نتیجه مسابقه شماره یک به سوی بهشت

✅پاسخ صحیح
🌺امام حسین علیه السلام می فرمایند :
👈من به نماز عشق می ورزم

برنده مسابقه اول:

🎁حديث ابراهیمی🎁