💠 دهه کرامت با مسابقه بزرگ حدیث کرامت

▫️در سه بخش کودک و نوجوان عمومی

📅 مهلت شرکت در مسابقه تا ۱۱ تیرماه

🎁جوایز: ۸۸۸هدیه ارزشمند