🌴بچه های گل اگر کسی به شما خوبی کرد شما چیکار می کنید؟
👈مشاهده آیه
🌺 هلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ‌🌺
🌹آیه 60سوره الرحمان
🌺 هر کس براى دیگرى کار نیکى انجام دهد، بر او لازم است جبران کند.
🔷🔸💠🔸🔷

کانال تخصصی کودکان فاطمی
رواق کودک حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام