👈دوستان خوبم اگر کسی بد اخلاق باشه شما چیکار می کنید؟پس قصه امروز رو گوش کنید
👈مشاهده آیه
🌺فبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ…
🌹سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۵۹
🌺(پیام آیه ) ای پیامبر به لطف خدا بود که با مردم مهربان گشتی…