شبکه ملی

خانواده فاطمی

.::ششمین جشنواره مردمی کرامت::.

جشن‌های خانگی

اعزام صلواتی سخنران

مسابقه بزرگ

حدیث کرامت

پـویـش بزرگ

فدای دخترم

هدایا

ده ها بسته
فرهنگی آموزشی

۲۰ کمک هزینه
سفر به مشهد مقدس

۱۰۰ بسته
متبرک فاطمی

کودکان فاطمی

نوجوانان فاطمی

همسران فاطمی

پویش جشن‌های خانگی

دهه کرامت

در دهه کرامت جشن های خانگی برگزار کنید و از طرف موسسه ثاقب درخواست سخنران نمایید تا به‌صورت رایگان ایشان در جشن شما حضور یابند.